Αρ.Πρωτ.:231/13-3-2020. Θέμα:«Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και διενέργειας πλειστηριασμών»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 13-3-2020

        Αριθμ.πρωτ.231

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και διενέργειας πλειστηριασμών

  

 Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/2020 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ τ.Β’ 833/12-3-2020) με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020.»

 

                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

                 Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                Θεανώ Μαρέτη

(Η ως άνω σχετ.ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)