Αρ.Πρωτ.:748/14-9-2011. Θέμα:«Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ     Θεσσαλονίκη 14-9-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Αριθμ.πρωτ.748

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων

Συνάδελφοι,
Από 19-9-2011, τα σεμινάρια του Συλλόγου θα γίνονται κάθε Δευτέρα και ώρα 18.30 στο εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20).
Τα σεμινάρια σύμφωνα με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων είναι υποχρεωτικά για νεοδιοριζόμενους συμβολαιογράφους, καλό θα είναι όμως να παρακολουθούνται από όλους, προκειμένου να επιλύονται ζητήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική, λόγω της πολυνομίας και να διαμορφώνεται ενιαία τακτική από όλους στην πράξη.
ʼλλωστε η επιμόρφωση ενδυναμώνει και θωρακίζει το θεσμό της συμβολαιογραφίας και το ρόλο του συμβολαιογράφου.

                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου