Αρ.Πρωτ.:993/6-12-2011. Θέμα:«Ημερίδα IRENE με θέμα:"Δίκαιο και Οίνος"»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ         Θεσσαλονίκη 6-12-2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                    Αριθ.Πρωτ.993

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Ημερίδα IRENE με θέμα «Δίκαιο και Οίνος»

Σας γνωρίζουμε ότι το Ινστιτούτο I.R.E.N.E. διοργανώνει στις 11 Φεβρουαρίου 2012 στο Μονακό μια ημερίδα με θέμα «Δίκαιο και Οίνος», στο πλαίσιο του διάσημου Food & Wine Festival 2012.

Στην ημερίδα αυτή θα αναπτυχθούν θέματα σχετικά με την αμπελουργική και οινοπαραγωγική νομοθεσία από νομικούς πολλών ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το πλήρες πρόγραμμα, το δελτίο συμμετοχής και προτεινόμενα ξενοδοχεία.

Το κόστος συμμετοχής στην ημερίδα ανέρχεται σε 90 € κατ’άτομο, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Δεν συμπεριλαμβάνεται το φιλικό δείπνο του Σαββάτου 11 Φεβρουαρίου 2012 το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 80 €.

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην ημερίδα αυτή θα πρέπει να αποστείλετε την συνημμένη αίτηση συμμετοχής μέχρι 15-1-2012 στο I.R.E.N.E. (fax: 00352463368 ή email: schwacht@pt.lu) και να εμβάσετε το ανωτέρω ποσό (90 €) ή ποσά (90 € +80 €) το αργότερο μέχρι 20 Ιανουαρίου 2012 στο λογαριασμό :


                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
               Η Πρόεδρος                     Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, το δελτίο συμμετοχής και τα προτεινόμενα ξενοδοχεία βρίσκονται στη μορφή .pdf)