Αρ.Πρωτ.:235/1-4-2022. Θέμα:«Αναβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων»

sima_syllogou

 

        Θεσσαλονίκη 1-4-2022

        Αρ.πρωτ.235

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                 Θέμα: Αναβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων

                  

  Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.224/29-3-2022 εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας το με αριθμ.πρωτ.2216788/1-4-2022 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η αναβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα, με νέα ημερομηνία έναρξης την 1η Μαΐου 2022.

 

                                                          Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                                        Ο Πρόεδρος                                    

                                                                     Δημήτριος Τζίμας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)