Αρ.Πρωτ.:272/13-4-2022. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ., με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 28-4-2022»

sima_sullogou

    Θεσσαλονίκη 13-4-2022

    Αριθμ.πρωτ.272                                                                               

 

                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις από 22-3-2022 και 12-4-2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το άρθρο 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91,

προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα, σε  έκτακτη  Γενική Συνέλευση στις 28 Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα  15.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Βεβαιώσεις περί μη οφειλής ΤΑΠ.

3.Ηλεκτρονική καταχώρηση πράξεων στο Κτηματολόγιο.

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00 με τον αυτό τρόπο και θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Θα σας σταλούν οι σχετικές οδηγίες και οι σύνδεσμοι για τον τρόπο σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη και τον τρόπο ψηφοφορίας.

                                                             Ο  Πρόεδρος

                                                          Δημήτριος Τζίμας