Αρ.Πρωτ.:273/15-2-2024. Θέμα:«Ανάρτηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 15-2-2024

         Αριθμ.πρωτ.273

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Ανάρτηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

                       

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.notarius.gr έχουν αναρτηθεί τα βίντεο από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο.

Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με τους κωδικούς πρόσβασης σας ως εξής:

  • Τα σεμινάρια με θέμα 1) Δασικά Ζητήματα και 2) Διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής συμβολαίων προς καταχώρηση στο Κτηματολόγιο, ακολουθώντας τη διαδρομή εγκύκλιοι/δραστηριότητες ΣΣΕΘ/επιμορφωτικά σεμινάρια.
  • Την παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων από τον κ.Κυρανάκη, ακολουθώντας τη διαδρομή εγκύκλιοι/δραστηριότητες ΣΣΕΘ/Συνέδρια – Ημερίδες.

 

                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            O Πρόεδρος                      Ο Γεν.Γραμματέας

                        Δημήτριος Τζίμας           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης