Αρ.Πρωτ.:313/29-4-2022. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ., με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 10-5-2022»

sima_sullogou

 

      Θεσσαλονίκη 29-4-2022

      Αριθμ.πρωτ.313                                                                               

  

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 Σε εκτέλεση της από 28-4-2022 απόφασης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91, προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης σε έκτακτη  Γενική Συνέλευση στις 10 Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ηλεκτρονική καταχώρηση πράξεων στο Κτηματολόγιο.

 Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00 με τον αυτό τρόπο και θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

  Θα σας σταλούν οι σχετικές οδηγίες και οι σύνδεσμοι για τον τρόπο σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη και τον τρόπο ψηφοφορίας.

 Επιπροσθέτως, για όσους επιθυμούν την φυσική παρουσία ή έχουν δυσκολία σύνδεσης λόγω μη καταλλήλου εξοπλισμού, ταυτόχρονα με την τηλεδιάσκεψη , στο εντευκτήριο του συλλόγου (Καλαποθάκη 20 - 5ος όροφος) θα υπάρχει σύνδεση υπολογιστή μέσω του οποίου θα μπορείτε – όσοι το επιθυμείτε- και να παρακολουθήσετε τη Γενική Συνέλευση και να συμμετέχετε ενεργά σ’ αυτήν, εκθέτοντας τις απόψεις σας και ψηφίζοντας επί των θεμάτων ψηφοφορίας.

 

                                                             Ο  Πρόεδρος

                                                         Δημήτριος Τζίμας