Αρ.Πρωτ.:314/29-4-2022. Θέμα:«Αναβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 29-4-2022

          Αρ.πρωτ.314

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                   Θέμα: Αναβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων

                  

 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.235/1-4-2022 εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας το με αριθμ.πρωτ.2221437/29-4-2022 έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκε η αναβολή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων στα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα, με νέα ημερομηνία έναρξης την 30η Μαΐου 2022.

 

                                                          Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                                         Ο Πρόεδρος                                    

                                                                     Δημήτριος Τζίμας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)