Αρ.Πρωτ.:332/9-5-2022. Θέμα:«Σεμινάριο εκπαίδευσης καταχώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 9-5-2022

         Αριθμ.πρωτ.332

 

Προς

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

     Θέμα: Σεμινάριο εκπαίδευσης καταχώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο

      

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά εκπαίδευση των μελών του Συλλόγου, σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή συμβολαιογραφικών εγγράφων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η εκπαίδευση θα γίνει από το τμήμα Υποστήριξης Χρηστών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηματολογίου της Ελληνικό Κτηματολόγιο, μέσω e-presence από τις 14:00’ μέχρι τις 15:30’ ώρα.

Εντός των επομένων ημερών θα λάβετε σχετική πρόσκληση στο email σας από το e-presence, που θα περιέχει και το σχετικό σύνδεσμο.

                                                 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                   Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραμματέας

                                Δημήτριος Τζίμας                            Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης