Αρ.Πρωτ.:333/21-5-2015. Θέμα:«Πρόσκληση συμμετοχής στις αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Θ.»

sima_sullogou

 

 

 

              Θεσσαλονίκη 21-5-2015

              Αριθμ.πρωτ.333

 

                  

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στις αρχαιρεσίες

         για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Θ.