Αρ.Πρωτ.:335/27-4-2020. Θέμα:«Καθεστώς λειτουργίας δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων και άλλες διατάξεις»

sima_sullogou

 

      Θεσσαλονίκη 27-4-2020

      Αριθμ.πρωτ.335

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Καθεστώς λειτουργίας δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων και άλλες διατάξεις  

                  

     Σας αποστέλλουμε

1)      το ΦΕΚ Α’86/25-4-2020 στο οποίο δημοσιεύθηκε ο Ν.4684/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 30-3-2020 ΠΝΠ.

2)      Το ΦΕΚ Β’1587/25-4-2020 στο οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Υ.Α. σχετικά με το καθεστώς λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων από 28-4-2020 μέχρι και 15-5-2020.  

3)      Το ΦΕΚ Β’1588/25-4-2020 στο οποίο περιλαμβάνεται η Υ.Α με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών από 28-4-2020 μέχρι και 15-5-2020, συμπεριλαμβανομένων και της διενέργειας πλειστηριασμών.

    

                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. ΦΕΚ βρίσκονται στη μορφή .pdf)