Αρ.Πρωτ.:33/20-1-2016. Θέμα:«Έναρξη νέου κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων από την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016»

sima_sullogou

 

 

 

           Θεσσαλονίκη 20-1-2016

           Αριθμ.πρωτ.33

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Επιμορφωτικά σεμινάρια

 

Σας γνωρίζουμε ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια του αρ.39 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, θα γίνονται κάθε Παρασκευή και ώρα 18.00, στο εντευκτήριο του Συλλόγου (Καλαποθάκη 20, 5ος όροφος).

Τα δύο πρώτα σεμινάρια θα αφορούν τον νέο ΚΠολΔ μετά τη ψήφιση του ν.4335/2015 και θα διοργανωθούν ως εξής:

την Παρασκευή 22-1-2016 το σεμινάριο θα έχει ως θέμα «η νέα διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης» με εισηγητές τους κ.κ.Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση Πρόεδρο, Γεώργιο Σούρμπα-Σερέτη Γεν.Γραμματέα και Γενοβέφα Τσερμενίδου-Αλεξοπούλου μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου.

την Παρασκευή 29-1-2016 το σεμινάριο θα έχει ως θέμα «λοιπές διατάξεις του νέου ΚΠολΔ» με τους ίδιους ως άνω εισηγητές.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                      Η Πρόεδρος                            Ο Γεν.Γραμματέας                   

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης