Αρ.Πρωτ.:342/10-6-2021. Θέμα:«Επιτροπή ασφαλιστικού»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 10-6-2021

         Αριθμ.πρωτ.342

  

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                               Θέμα: Επιτροπή ασφαλιστικού

 

   Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι επικεφαλής της επιτροπής ασφαλιστικού του Σ.Σ.Ε.Θ. θα είναι το νέο μέλος του Δ.Σ. κ.Μαρία-Ελένη Χουρδάκη.

 Όσοι συνάδελφοι επιθυμείτε να πλαισιώσετε την άνω επιτροπή, παρακαλείσθε να το δηλώσετε με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο Σύλλογο (notarius@otenet.gr ).

 

                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

                        Δημήτριος Τζίμας                    Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης