Αρ.Πρωτ.:346/28-4-2020. Θέμα:«Λειτουργία Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

     Θεσσαλονίκη 28-4-2020

     Αριθμ.πρωτ.346

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                   Θέμα: Λειτουργία Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 

     Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις με αριθμ.16 και 17/27-4-2020  αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του για το χρονικό διάστημα από 28-4-2020 μέχρι και 15-5-2020, για να λάβετε γνώση.   

                

                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου               Θεανώ Μαρέτη

(Οι ως άνω σχετ. αποφάσεις βρίσκονται στη μορφή .pdf)