Αρ.Πρωτ.:347/6-3-2024. Θέμα:«Ανάρτηση ημερίδας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου»

sima_sullogou

 

             Θεσσαλονίκη 06-3-2024  

             Αριθμ.πρωτ.347

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Ανάρτηση ημερίδας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου

                       

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου www.notarius.gr έχουν  αναρτηθεί τα βίντεο από την ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος στις 24-11-2023 στο Ε.Β.Ε.Θ., με θέμα: Παρουσίαση της διαδικασίας σύνταξης ψηφιακών πράξεων και ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών, όπως εφαρμόζεται από την γαλλική συμβολαιογραφία.

Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, ακολουθώντας τη διαδρομή εγκύκλιοι/δραστηριότητες ΣΣΕΘ/Συνέδρια – Ημερίδες.

                                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      O Πρόεδρος                        Ο Γεν.Γραμματέας

                                  Δημήτριος Τζίμας             Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης