Αρ.Πρωτ.:348/4-6-2019. Θέμα:«Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 4-6-2019

        Αριθμ.πρωτ.348

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

      Θέμα: Παράταση αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων της χώρας   

                       

  Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.39380/3-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                 Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Υπ. Δικαιοσύνης βρίσκεται στη μορφή .pdf)