Αρ.Πρωτ.:359/29-4-2020. Θέμα:«Παράταση ισχύος των αδειών παραμονής»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 29-4-2020

        Αριθμ.πρωτ.359

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Παράταση ισχύος των αδειών παραμονής

 

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα την Υπουργική Απόφαση με αριθμ.οικ.12889/2020 (ΦΕΚΒ’1086/30-3-2020), που αφορά την αυτοδίκαια παράταση και τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής που εκδίδονται κατά εφαρμογή του ν.4521/2014 και του ΠΔ.106/2007, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των αρ.8,9 και 25 του ν.4251/2014, που έληξαν από 11-2-2020 και θα λήξουν μέχρι και 12-5-2020.

 

                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                                       Η Γεν. Γραμματέας

               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου               Θεανώ Μαρέτη

(Η ως άνω σχετ. Υπουργική Απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)