Αρ.Πρωτ.:365/9-6-2015. Θέμα:«Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Σ.Σ.Ε.Θ. - Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.»

sima_sullogou

 

 

           Θεσσαλονίκη 9-6-2015

           Αριθμ.πρωτ.365

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Αποτελέσματα αρχαιρεσιών Σ.Σ.Ε.Θ.

 

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες της 31ης Μαΐου 2015 έλαβαν:

1. Η υποψήφια Πρόεδρος,

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση έλαβε διακόσιες σαράντα μία  (241) ψήφους και εκλέχθηκε Πρόεδρος.

2. Ο συνδυασμός «Συμβολαιογραφική Συνδικαλιστική Δράση» έλαβε διακόσιες εξήντα οκτώ (268) ψήφους που κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων συμβούλων ως εξής:

Καρακάση-Μπάτζιου Αικατερίνη, εκατόν εβδομήντα οκτώ (178)

Κόκκινος Ξενοφών, σαράντα (40)

Κοτσανίδης Κωνσταντίνος, ογδόντα έξι (86)

Μαρέτη Θεανώ, εκατόν τριάντα δύο (132)

Σαραγιώτης Εμμανουήλ, εκατόν δέκα έξι (116)

Σούρμπας-Σερέτης Γεώργιος, εκατόν τριάντα δύο (132)

Τζίμας Δημήτριος, ενενήντα έξι (96)

Τσερμενίδου-Αλεξοπούλου Γενοβέφα, εκατόν δέκα πέντε (115)

Χαλκίδου Μαρία, εκατόν είκοσι δύο (122)

Συνεπώς εκλέγονται οι κ.κ.Καρακάση-Μπάτζιου Αικατερίνη, Μαρέτη Θεανώ, Σούρμπας-Σερέτης Γεώργιος, Χαλκίδου Μαρία, Σαραγιώτης Εμμανουήλ, Τσερμενίδου-Αλεξοπούλου Γενοβέφα, Τζίμας Δημήτριος και Κοτσανίδης Κωνσταντίνος.

 Το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του στις 8-6-2015 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ιωάννα Μπιλίση-Χρουσαλά, Πρόεδρος

Μαρία Χαλκίδου, Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης, Γεν.Γραμματέας

Θεανώ Μαρέτη, Ταμίας

Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου, μέλος

Εμμανουήλ Σαραγιώτης, μέλος

Γενοβέφα Τσερμενίδου-Αλεξοπούλου, μέλος

Δημήτριος Τζίμας, μέλος

Κωνσταντίνος Κοτσανίδης, μέλος

                                                                 

                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                             Η Πρόεδρος                                        Ο Γεν.Γραμματέας

 

                 Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                          Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης