Αρ.Πρωτ.:367/25-5-2022. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ., με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή 27-5-2022»

sima_sullogou

 

      Θεσσαλονίκη 25-5-2022

      Αριθμ.πρωτ.367                                                                              

  

                                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91,

προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης σε  έκτακτη  Γενική Συνέλευση στις 27 Μαΐου 2022 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.30, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Απόφαση για άρση της αποφασισθείσης από 31 Μαϊου 2022 αποχής

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επομένη  Σάββατο 28 Μαΐου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. με τον αυτό τρόπο και θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Θα σας σταλούν οι σχετικές οδηγίες και οι σύνδεσμοι για τον τρόπο σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη και τον τρόπο ψηφοφορίας.

                                                            Ο  Πρόεδρος

                                                         Δημήτριος Τζίμας