Αρ.Πρωτ.:367/5-5-2020. Θέμα:«Παράταση ισχύος των αδειών παραμονής»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 5-5-2020

            Αριθμ.πρωτ.367

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

              

                  Θέμα: Παράταση ισχύος των αδειών παραμονής

 

 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.359/29-4-2020 εγγράφου μας σχετικά με το άνω θέμα, σας αποστέλλουμε συνημμένα νέα Υπουργική Απόφαση με αριθμ.οικ.14119/2020 (ΦΕΚ τ.Β’ 1654/4-5-2020), με την οποία χορηγείται περαιτέρω παράταση των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής που εκδίδονται κατά εφαρμογή του ν.4521/2014 και του ΠΔ.106/2007, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των αρ.8,9 και 25 του ν.4251/2014, που έληξαν ή θα λήξουν από 1-12-2019 έως 30-6-2020.

 

                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη

(Η ως άνω σχετ. Υπουργική Απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)