Αρ.Πρωτ.:379/12-5-2020. Θέμα:«Λειτουργία Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

               Θεσσαλονίκη 12-5-2020               

               Αριθμ.πρωτ.379

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

           Θέμα: Λειτουργία Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

 

  

     Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις ανακοινώσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του, για να λάβετε γνώση.        

 

                                    Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη

(Οι ανακοινώσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης βρίσκονται στη μορφή .pdf)