Αρ.Πρωτ.:379/31-5-2022. Θέμα:«Απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαΐου 2022»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 31-5-2022

         Αριθμ.πρωτ.379

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27ης Μαΐου 2022

 

      Συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε ότι κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Μαΐου 2022 το σώμα αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αποχή από 31 Μαΐου 2022.

   Υπέρ της αποχής ψήφισαν 5 μέλη.

   Λευκό ψήφισαν 3 μέλη.

   Κατά της αποχής ψήφισαν 146 μέλη.

 

                                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν.Γραμματέας                                

                                 Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης