Αρ.Πρωτ.:384/18-6-2015. Θέμα:«Γενικό ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

sima_sullogou

 

 

         Θεσσαλονίκη 18-6-2015

         Αριθμ.πρωτ.384

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.  

 

 Σας διαβιβάζουμε διορθωμένο και επικαιροποιημένο γενικό ενημερωτικό σημείωμα, όπως μας το απέστειλε το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ., προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου, για να λάβετε γνώση.

 

                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                 Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν.Γραμματέας

                        Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση             Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης  

(Το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΤΑΑ-ΤΣ βρίσκεται στη μορφή .pdf)