Αρ.Πρωτ.:387/25-6-2019. Θέμα:«Διαβίβαση εργασίας»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 25-6-2019

          Αριθμ.πρωτ.387

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Διαβίβαση εργασίας

                

    Σας διαβιβάζουμε την εργασία της συναδέλφου Μαριάννας Παπακυριάκου με θέμα «Χρησικτησία και οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο: Σημαντικά προβλήματα που αναφύονται στη συμβολαιογραφική πρακτική και δυνατότητες θεραπείας»,  η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελληνική Δικαιοσύνη τεύχος 5/2018 σελ.1315-1337.

       

                                                             Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                                                Η Πρόεδρος    

                                                

                                                              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου  

(Η εργασία της κ.Παπακυριάκου βρίσκεται στη μορφή .pdf)