Αρ.Πρωτ.:392/18-5-2020. Θέμα:«Καθεστώς λειτουργίας δικαστηρίων - Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 18-5-2020

       Αριθμ.πρωτ.392

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Καθεστώς λειτουργίας δικαστηρίων – Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών  

                   

     Σας αποστέλλουμε:

1) Το ΦΕΚ τ.Β’ 1857/15-5-2020 στο οποίο περιλαμβάνεται η Υ.Α με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών από 16-5-2020 μέχρι και 31-5-2020, καθώς και η διενέργεια πλειστηριασμών.

2) Τις με αριθμ.20,21/16-5-2020 αποφάσεις του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για το χρονικό διάστημα από τις 16 έως και τις 31 Μαΐου 2020.  

 

                                   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)