Αρ.Πρωτ.:403/25-5-2020. Θέμα:«Λειτουργία υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 25-5-2020

            Αριθμ.πρωτ.403

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Λειτουργία υποθηκοφυλακείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης

             

     Με την παρούσα σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ.πρωτ.32/18-5-2020 έγγραφο της προϊσταμένης του Υποθηκοφυλακείου και Κτηματολογικού Γραφείου Νεάπολης, καθώς και το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβαμε από την άνω προϊσταμένη.            

 

                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                 Θεανώ Μαρέτη

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)