Αρ.Πρωτ.:405/22-5-2020. Θέμα:«Νέες ανακοινώσεις τμημάτων Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 22-5-2020

          Αριθμ.πρωτ.405

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Νέες ανακοινώσεις τμημάτων Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

                 

   Σας αποστέλλουμε τις νέες ανακοινώσεις του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη λειτουργία του για το χρονικό διάστημα από τις 16 έως και τις 31 Μαΐου 2020.   

 

                                   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                   Η Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας

                    Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου          Θεανώ Μαρέτη

(Οι ως άνω σχετ. ανακοινώσεις βρίσκονται στη μορφή .pdf)