Αρ.Πρωτ.:417/7-7-2015. Θέμα:«Επικαιροποιημένο ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

sima_sullogou

 

 

         Θεσσαλονίκη 7-7-2015

         Αριθμ.πρωτ.417

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Επικαιροποιημένο ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.  

 

Σε συνέχεια με αριθμ.πρωτ.384/18-6-2015 εγγράφου μας, σας διαβιβάζουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση του ΕΤΑΑ-Τ.Σ. μετά τη θέσπιση  του ν.4331/2015.

Βασικότερα σημεία είναι:

-Η δυνατότητα υποβολής αίτησης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31-7-2015 (αρ.70γ Ν4331/2015).

-Παρακράτηση για την καταβολή των κατώτατων ορίων ασφαλιστικών εισφορών  για το έτος 2014 μέχρι 31-7-2015 χωρίς καμία επιβάρυνση. Η ίδια παράταση ισχύει και για την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ.

-Όσο αφορά την υποχρεωτική ένταξη στις ασφαλιστικές κατηγορίες (κλάσεις) κάθε τριετία, με το αρ.39 παρ.6 ν.4331/2015 δόθηκε στο συμβολαιογράφο άπαξ και εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος, να ζητήσει την κατάταξη του σε μια εκ των δύο κατωτέρων της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας αναδρομικά από 1-1-2015.

Το ίδιο ισχύει και για τους παλιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι για τη διετία 2015-2016 υπάγονται στα κατώτατα όρια του 2011.

 

                                         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                           Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν.Γραμματέας            

                  Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση               Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης  

(Το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΤΑΑ-ΤΣ βρίσκεται στη μορφή .pdf)