Αρ.Πρωτ.:430/1-6-2020. Θέμα:«Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης από τα Κ.Ε.Π. – Καθεστώς λειτουργίας Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 1-6-2020

          Αριθμ.πρωτ.430

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης από τα Κ.Ε.Π.

                        – Καθεστώς λειτουργίας Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης

                   

     Σας αποστέλλουμε:

1)  Το ΦΕΚ τ.Β’ 2073/30-5-2020 στο οποίο περιλαμβάνεται η Υ.Α με την οποία καθορίζονται τα πιστοποιητικά αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα εκδίδονται από τα Κ.Ε.Π.

2)  Τη με αριθμ.25/31-5-2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης από τις 1-6-2020 έως και τις 15-7-2020.  

 

                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                          Η Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου         Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)