Αρ.Πρωτ.:433/1-6-2020. Θέμα:«Ζητήματα λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 1-6-2020

        Αριθμ.πρωτ.433

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                    Θέμα: Ζητήματα λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων  

                  

     Σας αποστέλλουμε:

1) Το ΦΕΚ τ.Β΄ 2093/31-5-2020 στο οποίο δημοσιεύθηκε η Υ.Α. που καθορίζει τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και το καθεστώς λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων από 1-6-2020 μέχρι και 15-7-2020

2) Το ΦΕΚ τ.Β΄ 2074/30-5-2020 το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Υ.Α. σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς και σύσταση Υποκαταστήματος Καλαμαριάς στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τις 18-6-2020. Επίσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα, το έντυπο αίτησης μεταγραφής που πρέπει να στέλνετε προκειμένου να καταχωρούνται οι πράξεις στα νέα υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνονται σε αντικατάσταση των καταργηθέντων αμίσθων υποθηκοφυλακείων

 

                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                              Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας

               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου              Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)