Αρ.Πρωτ.:445/4-6-2020. Θέμα:«Κοινοποίηση ΦΕΚ (Επανακυκλοφορία ΦΕΚ τ.Α’ 104/2020 που περιέχει το Ν.4690/2020 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2020)»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 4-6-2020

           Αριθμ.πρωτ.445

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Κοινοποίηση ΦΕΚ

 

     Σας αποστέλλουμε:

  -Το ΦΕΚΑ’104/2020 που περιέχει το ν.4690/2020, ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με το με αριθμ.438/1-6-2020 έγγραφό μας, που επανακυκλοφόρησε καθώς διορθώθηκε στο αρθρ.74 παρ.12 του νόμου η αναφορά στο αρθρ.934 ΚΠολΔ  στο ορθό 966 ΚΠολΔ.

  -Το ΦΕΚΒ’2076/2020, όπου δημοσιεύθηκε η Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.18044/575/25-5-2020 που θεσπίζει παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 και παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες.          

 

                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου       Θεανώ Μαρέτη

(Τα ως άνω σχετ. ΦΕΚ βρίσκονται στη μορφή .pdf)