Αρ.Πρωτ.:446/4-6-2020. Θέμα:«Διαδικασία καταβολής τελών υπέρ Ελληνικού Κτηματολογίου»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 4-6-2020

            Αριθμ.πρωτ.446

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Διαδικασία καταβολής τελών υπέρ Ελληνικού Κτηματολογίου

  

   Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚΒ’2139/2020 όπου δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία καταβολής τελών υπέρ «Ελληνικού Κτηματολογίου», μέσω τραπεζικού συστήματος όταν κατατίθενται ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής πράξης ή έκδοσης πιστοποιητικού αντιγράφου ή διαγράμματος.  

 

                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                           Η Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου        Θεανώ Μαρέτη

(Το ΦΕΚ Β΄ 2139/2020 βρίσκεται στη μορφή .pdf)