Αρ.Πρωτ.:449/28-8-2023. Θέμα:«Συνέδριο του I.R.E.N.E. στη Σόφια»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 28-8-2023

         Αρ.πρωτ.449

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Συνέδριο του I.R.E.N.E. στη Σόφια

 

Συνάδελφοι,

        Σας ενημερώνουμε ότι το I.R.E.N.E διοργανώνει συνέδριο με θέμα:

«H ηλεκτρονική καταχώριση των συμβολαιογραφικών εγγράφων -

                                                   Η εμπειρία διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών»

 Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Επιχειρηματικό Κέντρο Office X, 51 Cherni Vrah Boulevard 51, Σόφια -Βουλγαρία, στις 6 Οκτωβρίου 2023.

 Εισηγητές  θα είναι  εκπρόσωποι  διαφόρων εθνικών συμβολαιογραφιών,  μεταξύ  των οποίων και η συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης κ.Χριστίνα  Χατζηδανδή.

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα,  το δελτίο συμμετοχής  και μία λίστα  ξενοδοχείων που έστειλε  ο Σύλλογος  της Βουλγαρίας.

 Η συμμετοχή στο συνέδριο αυτό ανέρχεται σε 100,00 € κατ’ άτομο και εάν οι Έλληνες συμμετέχοντες είναι  πάνω  από 20 θα υπάρξει  διερμηνεία στα ελληνικά,  για την οποία  κάθε  συμμετέχων θα επιβαρύνεται  με 50,00 ευρώ επιπλέον.

 Η εγγραφή σας πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023.

                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

                                Δημήτριος Τζίμας         Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το πρόγραμμα και το δελτίο συμμετοχής βρίσκονται στη μορφή .pdf)