Αρ.Πρωτ.:449/5-6-2020. Θέμα:«Κοινοποίηση ΦΕΚ τ.Β’ 2160/4-6-2020 (Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών - Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας στα Κ.Ε.Π.)»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 5-6-2020

         Αριθμ.πρωτ.449

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

             Θέμα: Κοινοποίηση ΦΕΚΒ’2160/4-6-2020

   

Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚΒ’2160/4-6-2020 όπου δημοσιεύθηκε:

  • η Υπουργική Απόφαση με αριθμ.Α1123/29-5-2020 με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,
  • Η Υπουργική Απόφαση με αριθμ.13637/1-6-2020 με την οποία εντάσσεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).      

 

                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                            Η Γεν. Γραμματέας

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου          Θεανώ Μαρέτη

(Το ΦΕΚ Β΄ 2160/2020 βρίσκεται στη μορφή .pdf)