Αρ.Πρωτ.:462/10-9-2015. Θέμα:«Μεταβίβαση αυτοκινήτου μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού»

sima_sullogou

 

 

 

          Θεσσαλονίκη 10-9-2015

          Αριθμ.πρωτ.462

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Μεταβίβαση αυτοκινήτου μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού

Σχετικό: Το με αρ.πρωτ.2307083/53/1-7-2015 έγγραφο

        

Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας το άνω σχετικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά τα έγγραφα που προσκομίζονται στην υπηρεσία αυτή για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού.

Το άνω έγγραφο αποτελεί απάντηση στο με αριθμ.πρωτ.253/2015 έγγραφό του Συλλόγου, το οποίο και σας αποστέλλουμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

 

                                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας 

              Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)