Αρ.Πρωτ.:467/28-6-2018. Θέμα:«Συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών Σ.Σ.Ε.Θ.»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 28-6-2018

       Αριθμ.πρωτ.467

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών Σ.Σ.Ε.Θ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 27-6-2018 αποφάσισε τη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών του Σ.Σ.Ε.Θ., προκειμένου να εκπονούν επιστημονικό έργο που θα προωθεί το Δ.Σ. στις αρμόδιες αρχές.

Οι επιτροπές που θα δημιουργηθούν είναι οι εξής:

1.Διαρκής επιστημονική επιτροπή

με συντονίστρια την κ.Πολυξένη Παρατήρα, μέλος του Δ.Σ.

2.Επιτροπή για θέματα πλειστηριασμών

με συντονίστρια τη κ.Θεανώ  Μαρέτη, Γεν.Γραμματέα του Δ.Σ.

3..Επιτροπή για τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων

με συντονίστρια την κ.Μαρία Χαλκίδου, μέλος του Δ.Σ.

4.Επιτροπή Κτηματολογίου

με συντονίστρια την κ.Χρηστίνα Φαρδή, μέλος του Δ.Σ.

5.Επιτροπή για θέματα Υπουργείου Οικονομικών

με συντονίστρια  την κ.Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου, Πρόεδρο.

Όσοι συνάδελφοι θέλετε να πλαισιώσετε τις άνω επιτροπές, παρακαλείσθε να το δηλώσετε άμεσα με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο Σύλλογο.

 

                                     Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη