Αρ.Πρωτ.:474/19-7-2022. Θέμα:«Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 19-7-2022 

            Αρ.πρωτ.474

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι

  

 Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το I.R.E.N.E διοργανώνει επιστημονική ημερίδα για το ηλεκτρονικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης από απόσταση, στο Παρίσι στις 7 Οκτωβρίου 2022.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το πρόγραμμα της ημερίδας, το δελτίο συμμετοχής και προτεινόμενα ξενοδοχεία στην περιοχή όπου θα διενεργηθεί η ημερίδα.

Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2022 στα email που αναγράφονται στη δήλωση.

Εάν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων από την Ελλάδα, θα υπάρξει και διερμηνεία στα Ελληνικά. 

 

                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

                                Δημήτριος Τζίμας                        Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης