Αρ.Πρωτ.:506/17-7-2018. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπών Σ.Σ.Ε.Θ.»

sima_sullogou

 

    Θεσσαλονίκη 17-7-2018

    Αριθμ.πρωτ.506

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Συγκρότηση  επιτροπών Σ.Σ.Ε.Θ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε συμπλήρωση της από 27-06-2018 απόφασής του, κατά τη συνεδρίασή του στις 11-07-2018 αποφάσισε τη συγκρότηση των πρόσθετων επιστημονικών επιτροπών του Σ.Σ.Ε.Θ.

Οι επιτροπές που θα δημιουργηθούν είναι οι εξής:

1.Επιτροπή για ασφαλιστικά θέματα

   με συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Κοτσανίδη, μέλος του Δ.Σ.

2.Επιτροπή για πολιτιστικά ζητήματα

   Με συντονίστρια την κ.Θεανώ Μαρέτη, Γ.Γ. του Δ.Σ.

 Όσοι συνάδελφοι θέλετε να πλαισιώσετε τις άνω επιτροπές, παρακαλείσθε να το δηλώσετε άμεσα με αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στο Σύλλογο.

 

                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                                   Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                              Θεανώ Μαρέτη