Αρ.Πρωτ.:507/16-8-2021. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε κτηματογραφούμενες περιοχές μετά την έναρξη ισχύος του ν.4821/2021»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 16-8-2021

         Αρ.πρωτ.507

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

                                   σε κτηματογραφούμενες περιοχές μετά την έναρξη ισχύος του ν.4821/2021

                 

  Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.3369/2133606/11-8-2021 έγγραφο του του τμήματος Νομικής Υποστήριξης του Ελληνικού Κτηματολογίου, σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

   

                                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                                              Ο Πρόεδρος                                   

                                                          Δημήτριος Τζίμας         

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Κτηματολογίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)