Αρ.Πρωτ.:515/24-8-2022. Θέμα: «Υπενθύμιση για Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 24-8-2022

          Αριθμ.πρωτ.515

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                  Θέμα: Υπενθύμιση για Επιστημονική Ημερίδα του I.R.E.N.E. στο Παρίσι

                  Σχετικό: Η με αριθμ.πρωτ.474/19-7-2022 εγκύκλιος του ΣΣΕΘ

  

 Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 30 Αυγούστου 2022 μπορείτε να στείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας (στα email που αναγράφονται στη δήλωση) για την επιστημονική ημερίδα που το I.R.E.N.E διοργανώνει στο Παρίσι στις 7 Οκτωβρίου 2022, με θέμα το ηλεκτρονικό συμβολαιογραφικό έγγραφο και την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης από απόσταση.

Σας αποστέλλουμε εκ νέου συνημμένα το πρόγραμμα της ημερίδας και το δελτίο συμμετοχής.

 

                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                                                 Ο Πρόεδρος                                                   

                                                              Δημήτριος Τζίμας