Αρ.Πρωτ.:524/6-9-2022. Θέμα:«Σεμινάριο εκπαίδευσης ηλεκτρονικής καταχώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 6-9-2022

       Αρ.πρωτ.524     

                                                                    

  Προς

  Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

  Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

   Θέμα: Σεμινάριο εκπαίδευσης ηλεκτρονικής καταχώρησης συμβολαιογραφικών πράξεων στο Κτηματολόγιο       

 

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, εκπαιδευτικό σεμινάριο των μελών του Συλλόγου, σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής πράξεων για συμβολαιογράφους στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η εκπαίδευση θα γίνει από  το τμήμα Υποστήριξης Χρηστών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηματολογίου του Φορέα, μέσω e-presence από τις 14:00’ μέχρι τις 16:00’ ώρα.

Εντός των επομένων ημερών θα λάβετε σχετική πρόσκληση στο email σας από το e-presence, που θα περιέχει και το σχετικό σύνδεσμο.

 

                                                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                   Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν.Γραμματέας

                               Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης