Αρ.Πρωτ.:530/26-5-2017. Θέμα:«Ενημέρωση για το πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων»

sima_sullogou

 

 

         Θεσσαλονίκη 26-5-2017

         Αρ.πρωτ.530

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Ενημέρωση για το πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων.

 

         Συνάδελφοι,

   Σας κοινοποιούμε προς γνώση σας, τη με αριθμ.πρωτ.:οικ.11317/3547/9-3-2017 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Καθορισμός υπηρεσιών του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1643/15-5-2017 και αφορά μεταξύ άλλων τις υπηρεσίες του πρώην Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ. οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ, ως οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α.

 

                                               Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

                         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                 Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης    

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)