Αρ.Πρωτ.:539/3-8-2018. Θέμα:«Συμμετοχή στην επιτροπή κτηματολογίου»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 3-8-2018

           Αριθμ.πρωτ.539

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας

 

   Θέμα: Συμμετοχή στην επιτροπή κτηματολογίου

 

          Συνάδελφοι,

  Όσοι επιθυμείτε να συμμετέχετε στην ομάδα εργασίας για θέματα κτηματολογίου, παρακαλούμε να το δηλώσετε στο Σύλλογο με την αποστολή σχετικού email στο notarius@otenet.gr.

  Για τους συναδέλφους της περιφέρειας που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μεταβαίνουν στα γραφεία του Σ.Σ.Ε.Θ. κατά τις συναντήσεις εργασίας της ομάδας, σας ενημερώνουμε ότι θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε αυτές ζωντανά μέσω skype ή άλλης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.

 

                                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                                                  Η Γεν. Γραμματέας

       Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                               Θεανώ Μαρέτη