Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/5-10-2016 «Ενεργοποίηση εφαρμογής του συστήματος πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ για την ανάρτηση πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ»

sima_sesse                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 59η

    Αθήνα 5 Οκτωβρίου 2016

    Αριθμ. Πρωτ. 556

                                               Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                               της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια της με αριθμ. 57/28-9-2016 εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι εγκαταστάθηκε η νέα έκδοση της εφαρμογής με την οποία ενεργοποιήθηκε το σύστημα πληρωμών για την ανάρτηση των πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (deltio.tnomik.gr) μέσω του διατραπεζικού συστήματος εισπράξεων ΔΙΑΣ ( dias credit transfer).

 Με την ίδια έκδοση ανέβηκε στην εφαρμογή το νέο Εγχειρίδιο Χρήσης το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας, καθώς και η υπ’ αριθμ. 431/26-9-2016 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Οικονομικού, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών-ΤΕΑΔ, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, η οποία σας έχει ήδη αποσταλεί με την άνω υπ’ αριθμ. 57/2016 εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής και για διευκόλυνση σας αποστέλλεται εκ νέου .-

 Σας υπενθυμίζουμε ότι οι χρήστες – καταχωρητές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τον χρόνο ανάρτησης του κειμένου τους αλλά και το περιεχόμενό του κάθε φορά, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τον διαχειριστή (ΤΑΝ).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του ΤΑΝ βρίσκονται στη μορφή .pdf)