Αρ.Πρωτ.:561/6-11-2019. Θέμα:«Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών»

sima_sullogou

 

       Θεσσαλονίκη 6-11-2019

       Αριθμ.πρωτ.561

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

   Θέμα: Προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών  

   Σχετικό: το με αριθμ.πρωτ.Οικ.ΝΔ2661/1946315/23-9-2019

 

Σας αποστέλλουμε το άνω έγγραφο του  Ελληνικού Κτηματολογίου, σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                        Η Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

           Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου               Θεανώ Μαρέτη

(Το έγγραφο του Ελληνικού Κτηματολογίου 2661/2019 βρίσκεται στη μορφή .pdf)