Αρ.Πρωτ.:585/27-5-2016. Θέμα:«2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών στη Ρόδο στις 10 & 11 Ιουνίου 2016»

sima_sullogou

 

 

           Θεσσαλονίκη 27-5-2016

           Αριθμ.πρωτ.585

 

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

  

             Θέμα: Ενημέρωση για Συνέδριο

 

 Την Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 στη Ρόδο διεξάγεται το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΚΕΚΤΗΜΕ με θέμα: «Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο.  Σημεία Τομής και Διάκρισης.»

Σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Άλλωστε είναι τιμή για τον Σύλλογό μας, επειδή συμμετέχει ως εισηγήτρια η κ.Ειρήνη Μαλαχτάρη συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης και από το Σύλλογο της Αθήνας η κ.Ελένη Κοντογεώργου.

 

                                      Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

                       Η Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

               Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                    Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται στη μορφή .pdf)