Αρ.Πρωτ.:586/14-10-2021. Θέμα:«Επιδόσεις προγραμμάτων πλειστηριασμών»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 14-10-2021

          Αριθμ.πρωτ.586

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

                       Θέμα: Επιδόσεις προγραμμάτων πλειστηριασμών

                        Σχετ.: Το με αριθμ.πρωτ.223/8-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής

                                 Ασφάλισης Ν. Μουδανιών

 

 Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.223/8-10-2021 έγγραφο του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Ν.Μουδανιών e-ΕΦΚΑ, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν. Γραμματέας

                               Δημήτριος Τζίμας                           Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)