Αρ.Πρωτ.:603/19-10-2022. Θέμα:«Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ., με τηλεδιάσκεψη, τη Δευτέρα 31-10-2022»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 19-10-2022

        Αριθμ.πρωτ.603                                                                             

  

                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με την από 18-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το άρθρο 105 Ν.2830/2000 ‘Κώδικας Συμβολαιογράφων’ σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91,

προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα, σε  έκτακτη  Γενική Συνέλευση στις 31 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,  με τα εξής θέματα:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ηλεκτρονική αποστολή των προς καταχώρηση πράξεων στο Κτηματολόγιο - στάση του σώματος σε επικείμενη υποχρεωτική εφαρμογή .

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.81 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου και ώρα15.00με τον αυτό τρόπο και θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Θα σας σταλούν οι σχετικές οδηγίες και οι σύνδεσμοι για τον τρόπο σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη και τον τρόπο ψηφοφορίας.

Επιπροσθέτως, για όσους επιθυμούν την φυσική παρουσία ή έχουν δυσκολία σύνδεσης λόγω μη καταλλήλου εξοπλισμού, ταυτόχρονα με την τηλεδιάσκεψη, στο εντευκτήριο του συλλόγου (Καλαποθάκη 20 - 5ος όροφος) θα υπάρχει σύνδεση υπολογιστή μέσω του οποίου θα μπορείτε -όσοι το επιθυμείτε- και να παρακολουθήσετε τη Γενική Συνέλευση και να συμμετέχετε ενεργά σ’ αυτήν, εκθέτοντας τις απόψεις σας και ψηφίζοντας επί των θεμάτων ψηφοφορίας.

 

                                                             Ο Πρόεδρος

                                                          Δημήτριος Τζίμας