Αρ.Πρωτ.:615/11-11-2019. Θέμα:«Συνέδριο του I.R.E.N.E. στο Λουξεμβούργο»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 11-11-2019

         Αρ.πρωτ.615

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Συνέδριο του I.R.E.N.E. στο Λουξεμβούργο

  

 Σας ενημερώνουμε ότι το I.R.E.N.E οργανώνει, για τα 30 χρόνια λειτουργίας του, συνέδριο στο Λουξεμβούργο στις 7 Φεβρουαρίου 2020.

 Το συνέδριο αυτό οργανώνεται μέσα στους χώρους του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ιδιαίτερη επιστημονική βαρύτητα.

 Επειδή ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019 ποιοι θέλετε να συμμετέχετε ώστε να πετύχουμε την καλύτερη διοργάνωση. Αν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο διατίθεται να προετοιμάσει οργανωμένη εκδρομή.

 Παρακαλούμε θερμά να τηρήσετε το άνω χρονοδιάγραμμα.

 Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση, το πρόγραμμα και το δελτίο συμμετοχής. Οι δηλώσεις να σταλούν στο Σύλλογο στο email a.kourkou@notarius.gr.

 

                                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                         Η Πρόεδρος                                Η Γεν. Γραμματέας         

                         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου               Θεανώ Μαρέτη