Αρ.Πρωτ.:622/30-11-2023. Θέμα:«Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μελών ΣΣΕΘ»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 30-11-2023

          Αριθμ.πρωτ.622

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μελών ΣΣΕΘ

 

Συνάδελφοι,

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης-11-2023 αποφάσισε την αναστολή της αποχής μέχρι και τις 11 Δεκεμβρίου 2023,  οπότε και θα συγκληθεί νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ.,  που θα αποφασίσει για την λήξη ή συνέχιση της αποχής ανάλογα με τις μέχρι τότε εξελίξεις.

 

                                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                        Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

                                   Δημήτριος Τζίμας            Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης